Project Tag: Nefrologická poradna

Domů » Projects » Nefrologická poradna
Nefrologická a predialyzační poradna
Project

Nefrologická a predialyzační poradna

Predialyzační poradna soustřeďuje pacienty s hodnotami kreatininu od 180 umol/l a výše. Pacienti jsou sledováni zpravidla v měsíčních cyklech a postupně připravováni na možnost dialyzační léčby (včasné zajištění a-v fistule, očkování proti hepatitidě B, provádění edukace o režimových, dietetologických a sociálních opatřeních).