Bezplatná pomoc Ukrajině - Безкоштовнa допомога Україні

Dialýza a.s. nabízí bezplatnou lékařskou pomoc pro občany Ukrajiny


kteří museli uprchnout ze své země z důvodu válečné invaze a potřebují dialyzační péči.

Nabízíme jak péči našeho dialyzačního centra v Berouně, tak další péči s dialýzou související.

CO MŮŽEME NABÍDNOUT:

  • - jednorázovou i dlouhodobou dialyzační péči
  • - komplexní lékařskou péči špičkového dialyzačního centra
  • - peritoneální dialýzu, hemodialýzu, nefrologickou ambulanci
  • - komunikaci v rodném jazyce


+ zajištění transferu z českých nebo slovenských hranic do Berouna
+ ve spolupráci s městem Beroun je možné vyjednat také ubytování přímo v Berouně


Neváhejte se na nás kdykoliv obrátit s dotazy a sdílejte, prosím! Dialyzovaní pacienti potřebují
lékařskou péči pravidelně (jednou za 2-3 dny), čas hraje pro jejich zdravotní stav a šanci na přežití opravdu zásadní roli.

Koordinátor: Zita Hájková, +420 722 510 353 (WhatsApp, Telegram) || hajkova@dialyzaberoun.cz


Діаліз Beroun a.s. пропонує безкоштовне медичне обслуговування громадян України


які змушені були покинути свою країну через воєнні дії та потребують допомоги проведення діалізу.

Ми пропонуємо як обслуговування нашого діалізного центру, так і інші види допомоги, пов’язані з діалізом.

ЩО МИ МОЖЕМО ЗАПРОПОНУТИ:

  • - одноразова та довготривала діалізна допомога
  • - комплексне медичне обслуговування провідного діалізного центру
  • - перитонеальний діаліз, гемодіаліз, нефрологічна клініка
  • - спілкування рідною мовою


+ Забезпечення перевезення з чеського чи словацького кордону до Бероуна
+ у співпраці з містом Бероун також можна домовитися про проживання безпосередньо в Бероуні


Не соромтеся звертатися до нас у будь-який час із запитаннями та поділіться, будь ласка! Хворі на діалізі потребують
регулярне медичне обслуговування (один раз на 2-3 дні), час відіграє справді вирішальну роль для їх здоров’я та шансів на виживання.

Координатор: Зіта Гайкова, +420 722 510 353 (WhatsApp, Telegram) || hajkova@dialyzaberoun.cz