Nefrologická ambulance

Poskytuje konziliární službu v oblasti jak obecné i speciální nefrologie, tak predialýzy. Nefrologická poradna je určena pro pacienty s onemocněním ledvin a močových cest, které ještě nevedly k výraznému poškození funkce a nejsou řešitelná chirurgickými metodami.

Peritoneální dialýza

Na základě současných poznatků je pro nemocné,kteří začínají s dialýzou, výhodné prožít první roky na peritoneální dialýze (PD). Jinými slovy měla by to být tzv. metoda první volby.

Hemodialýza

Provoz pracoviště byl zahájen 11.2.2008 pro pacienty v chronickém dialyzačním programu. Lůžková péče o naše klienty je zajištěna ve spolupráci s Nemocnicí v Berouně a Interní klinikou VFN v Praze na Strahově.

Rekreační dialýza

Rekreační nebo prázdninová dialýza pomáhá zlepšovat kvalitu života, umožňuje cestovat a trávit dovolenou i mimo pacientovo bydliště. Dialyzovaným pacientům umožňuje absolvovat kompletní dialyzační servis mimo své domovské dialyzační středisko.

Kontakty

Ozvěte se nám

Telefon ambulance:

+420 311 583 310

Telefon sál:

+ 420 311 746 280

Ocenění

Cerifikace

Dialýza Beroun splnila přísné standardy a získala v roce 2015 Certifikát kvality a bezpečí v poskytování zdravotních služeb. Tato významná akreditace je známkou toho, že se mohou pacienti i zaměstnanci cítit v našem zařízení bezpečně, a že dbáme na kvalitu a vysokou odbornost poskytovaných služeb.

Novinky z dialýzy

Novinky