• Nefrologická a predialyzační poradna

  Poskytuje konziliární službu v oblasti jak obecné i speciální neurologie, tak predialýzy. Nefrologická poradna je určena pro pacienty s onemocněním ledvin a močových cest, které ještě nevedly k výraznému poškození funkce a nejsou řešitelná chirurgickými metodami.

 • Peritoneální dialýza

  Na základě současných poznatků je pro nemocné,kteří začínají s dialýzou, výhodné prožít první roky na peritoneální dialýze (PD). Jinými slovy měla by to být tzv. metoda první volby.

 • Rekreační dialýza

  Rekreační nebo prázdninová dialýza pomáhá zlepšovat kvalitu života, umožňuje cestovat a trávit dovolenou i mimo pacientovo bydliště. Dialyzovaným pacientům umožňuje absolvovat kompletní dialyzační servis mimo své domovské dialyzační středisko.

 

Novinky

 

 • Poklidné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok 2017!

  Poklidné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok 2017!

  Rádi bychom všem popřáli krásné prožití svátků vánočních a do nového roku hlavně pevné zdraví a hodně pohody!Číst více

 • Dialog iQ – nová generace dialyzačního přístroje

  Dialog iQ – nová generace dialyzačního přístroje

  Vývoj nové generace dialyzačního přístroje probíhal ruku v ruce se získáváním zpětné vazby lékařů, sester i techniků. Jejich doporučení a podněty lze shrnout do několika tematických okruhů. Mezi nejčastější patří pacientovo subjektivní vnímání průběhu dialýzy, automatická úprava terapie na základě biologické zpětné vazby a dosažení lepších výsledků terapie. Zaznívalo také přání personálu týkající se dalšíchČíst více

 • Hemodialyzační léčba je stále účinnější

  Hemodialyzační léčba je stále účinnější

  V ČR je více než 7 500 pacientů závislých na dialyzační léčbě. Péči jim poskytuje zhruba stovka dialyzačních středisek. Stále více pacientů se zajímá o možnosti domácí dialýzy. Varianty domácích hemodialyzačních režimů Nová forma domácí dialyzační terapie, tzv. domácí hemodialýza (HHD) pomalu, ale jistě dobývá domácnosti českých pacientů s ledvinným selháním. Léčit touto metodou se v novodobé historii mohliČíst více

 • Poznejte krásy Berounska

  Poznejte krásy Berounska

  Přemýšlíte o dovolené v Čechách? Máme pro dialyzované pacienty tip na dovolenou plnou historie, nádherné přírody a to vše v kombinaci se špičkovým lékařským zázemím.  Číst více