11. ročník Světového dne ledvin přivítal v Berouně odbornou i laickou veřejnost

11. ročník Světového dne ledvin přivítal v Berouně odbornou i laickou veřejnost

11. ročník Světového dne ledvin přivítal v Berouně odbornou i laickou veřejnost

Již po jedenácté se první březnový čtvrtek – 9.3.2017 – uskutečnil SVĚTOVÝ DEN LEDVIN pod záštitou Mezinárodní federace pro nemoci ledvin a Mezinárodní nefrologické společnosti.
Dialýza Beroun každoročně podporuje tuto globální informační kampaň a v letošním roce se zapojila organizací dvou významných akcí. Pro širokou veřejnost připravila v prostorách polikliniky Medicentrum screeningovou akci, kde zdarma nabídla pacientům odborné vyšetření funkce ledvin. O tom, že tato aktivita byla nejen smysluplná, ale zejména prospěšná, svědčí velký zájem a účast ze strany pacientů. Vyšetření absolvovalo zhruba 70 zájemců a z toho 5ti jedincům bylo na základě neoptimálních hodnot doporučeno podrobnější vyšetření funkce ledvin. Paní primářka MUDr. Magdalena Mokrejšové na průběh screeningů nejen osobně odborně dohlížela, ale zodpovídala také velmi ochotně mnoho dotazů ze strany veřejnosti. Jsme opravdu rádi, že tato akce zaznamenala takový úspěch a věříme, že mnoha pacientům přinesla v oblasti jejich aktuálního zdravotního stavu uklidnění, ostatní snad podpořila v důkladnější péči o jejich zdraví.
Druhou významnou akcí, která v rámci Světového dne ledvin 2017 v Berouně proběhla, byla odborná konference pro lékaře, kteří se přímo nebo v rámci specializace věnují péči o ledviny. Akreditovaná konference se uskutečnila v příjemných prostorách berounského Grand hotelu Litava a přivítala více než 40 nefrologů, internistů, diabetologů či praktických lékařů. Mezi významnými hosty nám bylo ctí přivítat mimo jiné pana docent MUDr. Karla Sochora, CSc. – primáře Rehabilitační nemocnice Beroun nebo paní primářku MUDr. Magdalenu Mokrejšovou z Dialýzy Beroun.
Přednáškový blok zahájila paní primářka Mokrejšová s velmi zajímavým tématem – Kdy a proč odesílat pacienty k nefrologické dispenzarizaci. Dále se slova ujal MUDr. František Švára z  Interního oddělení Strahov Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a seznámil posluchače s domácí dialýzou, jakožto novou léčebnou modalitou. Nejen ilustrační fotografie pacienta, který je u moře napojený na cestovní hemodialyzační přístroj vypovídala o tom, jak velkou měrou přispívají možnosti domácí dialýzy ke zlepšení kvalita života pacientů. Následovaly dvě informacemi nabité přednášky MUDr. Barbory Szonowské – nejprve Peritoneální dialýza jako možnost léčby chronického selhání ledvin v domácím prostředí a dále téma Konzervativní management chronického selhání ledvin, podpůrná a paliativní péče v nefrologii. O zajímavosti a aktuálnosti těchto témat svědčily nejen doplňující dotazy, které se zájmem kladla MUDr. Szonowské i paní primářka. Celý blok uzavřel Mgr. Adam Carda, ředitel Kompletní péče s.r.o. a jeho přednáška na téma Vývoj a nové trendy v domácí péči, kde zdůraznil zejména problematiku stárnutí populace a důležitost možností léčby v domácím prostředí. Následovala diskuze, která se pozvolna přesunula i mimo prostor přednáškového sálu, kde přítomní lékaři i partneři akce dále probírali nejen témata přednášek.

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.